Outsourcing komputerowy

Outsourcing IT - najpotężniejsze narzędzie, które umożliwia firmom płacić w ścisłej proporcji do wielkości świadczonych usług IT. Ten model relacji jest dostosowany do wszelkich wymagań biznesowych.

Współpraca w ramach umowy do jej outsourcingu pozwala klientom różnej wielkości do prowadzenia audytu IT, szybko debugować dział IT, w celu ochrony zasobów biznesowych w oszczędny sposób. Umowa zawiera sprecyzowane warunki, aby zapewnić szybkość i jakość wdrożeń, optymalizacje kosztów oraz dokładne planowanie czasu pracy personelu usług IT.

Najczęściej w zasięgu serwisu, usługi  outsourcingowe obejmują:

Korzyści dla firmy z umowy:

⃝     Rozwiązywanie problemów
⃝     Komputery zapobiegania
⃝     Ustawianie aktualnego oprogramowania
⃝     Konfiguracja, utrzymanie serwerów
⃝     Instalacja i wsparcie licencjonowanego oprogramowania
⃝     Tworzenie sieci lokalnych
⃝     Serwis antywirusowy
⃝     Doradztwo w sprawie pracy
⃝     Audytu - zidentyfikowanie słabych punktów w computing infrastruktury
⃝     Optymalizacja usług komputerowych
⃝     Modernizacja sprzętu
⃝     Dostawa nowego sprzętu i wyposażenia
⃝     Instalacja, konfiguracja centrali
⃝     Zdalna administracja
⃝     Szkolenia